Kurbatov P.F.   Vatnik S.M.   Vedin I.A.   Androsov G.N.   Beltyugov V.N.   Myagkih V.V.   Kolikov M.V.  

Vacuum stationary generator of ionized metallic plasma

Reporter: Kurbatov P.F.


To reports list