Secretariat

Ms. Valentina Ivanovna Unzhakova Chief Secretary, zapsibfilial@yandex.ru; phones: (383) 225-4702, 8-913-949-9901, Novosibirsk

Ms. Tatyana Vladimirovna Kuzmina (383) 225-4702; 8 913 791 8913; kuzminatatyana69@mail.ru

Ms. Kseniya G. Zacepina 8 923 175 6427; kseniya-zacepina@yandex.ru

Ms. Natalya Alexandrovna Tikhonova 8 913 564 6399; ntihonova@ksc.krasn.ru

Ms. O. V. Maslova (383) 225-3783; 8 913 009 6023; tayga-eko@rambler.ru

Ms. A. V. Maslovskaya (383) 225-4702; 8 963 942 2180; vagarkova@yandex.ru